De poorters

Het poorterschap is een 'award' voor oud-leerlingen die in de uitoefening van hun beroep de gastronomische missie van Ter Groene Poorte uitdragen. Zij blinken uit in meesterschap en ondernemingszin en zijn een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Deze onderscheiding wordt sedert 2012 jaarlijke uitgereikt.
De eretitel van 'Poorter' is voor het leven.

De poorters

Poorters